محصولات ویژه

گرمنوش ختمی سیاه 300 گرمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

گرمنوش زعفران 300 گرمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

گرمنوش چهاردانه (چارتخمه) 300 گرمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

سردنوش تخم شربتی رژیمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

گرمنوش بابونه اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

گرمنوش گل گاوزبان اسپریچو 300 گرمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

قاووت گاوزبان اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

قاووت پسته اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

قاووت کرمانی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

شربت ختمی 12 عددی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

جدیدترین محصولات

روغن زیتون فوق بکر طبیعی
پیشنهاد ویژه

195000تومان

بابونه 50 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

5300تومان

دم گیلاس 50 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

6000تومان

آویشن باغی 70 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

7000تومان

گل بنفشه 50 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

16000تومان

گل گاو زبان 70 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

18500تومان

گل پنیرک 70 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

7900تومان

چای سرماخوردگی 100 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

8000تومان

چای آرامش 100 گرمی تسنیم
پیشنهاد ویژه

11000تومان

محبوب ترین ها

شربت تخم شربتی 12 عددی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

شربت خاکشیر 12 عددی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

شربت ختمی 12 عددی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

گرمنوش چهاردانه (چارتخمه) 300 گرمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

زعفران یک مثقالی
دمنوش های تسنیم

57000تومان 54500تومان

قاووت کرمانی اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

قاووت پسته اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

کلوچه بهارنارنج 300 گرمی
شیرین کده

9800تومان 8820تومان

قاووت گاوزبان اسپریچو
اسپریچو

21000تومان 18000تومان

سردنوش تخم شربتی رژیمی
اسپریچو

21000تومان 18000تومان